Top news

Samspel och samarbete är fokusområden på vår skola för att skapa trygghet och likvärdighet både vad det gäller arbetsmiljö och bedömningsarbete. Nu kör vi för Moderat ledning. Du kan också kontakta oss på telefon eller..
Read more
Favoptics uppgifter Fakta om, favoptic. Favoptic, glasögondirekt Sverige AB är ett litet aktiebolag med 12 anställda. Snabb och proffsig service! Jag blev trevligt bemött och glasögonen kom inom en vecka och satt som en smäck..
Read more
Volymer kommer då att anges med enheten m 3, och enheten för densitet blir kg/m Densiteten är vad vi kallar en materialkonstant, det vill säga den har ett bestämt värde för ett och samma material..
Read more

Federal studenthjälp Institutionen för utbildning telefonnummer


federal studenthjälp Institutionen för utbildning telefonnummer

behandlar personuppgifter för att uppfylla vårt uppdrag som statlig myndighet och universitet, dvs. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Information om hur du använder våra webbplatser, i syfte att förbättra användarvänligheten på dem, exempelvis via kakor. En uppgift av allmänt intresse är en uppgift som SLU måste uppfylla enligt lag eller beslut med stöd i lag, men som inte direkt ingår i SLU:s myndighetsuppgifter. Till toppen av sidan, hur länge sparar SLU personuppgifter? Vad gäller allmänna handlingar hanteras personuppgifter i dessa i enlighet med vad som gäller enligt tryckfrihetsförordningen (1949:105 arkivlagen (1990:782) samt Riksarkivets föreskrifter. Dessa regler kallas härefter för dataskyddsförordningen, kanske mer känd som den engelska förkortningen gdpr. Ingår som en del av, institutionen för immunologi, genetik och patologi.

Behandling av personuppgifter vid SLU Externwebben
Kontakta Uppsala universitet - Utbildning och forskning
Kontakta oss Lunds universitet
Institutioner - Stockholms universitet

Information som vi samlar in när vi tagit emot ett djur, eller för att kunna vårda ett djur. Backeryd Lindström, Anna ekonom, bergström, Ulrica kursadministratör, bodare, Sofia kurssamordnare, chvojka, Erik ekonom, djerf, Jenny ekonom. Om dina personuppgifter finns i en allmän handling, kan alla som begär ut den allmänna handlingen ta del av dina personuppgifter, om inte sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) hindrar detta. Att tillhandahålla högklassig forskning och utbildning, utföra fortlöpande miljöanalys och samverka med samhället. Tänk på att: Inkomna meddelanden till Uppsala universitet är allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen. Använd bokmärkena för att nå de olika avsnitten på sidan. Till toppen av sidan, vem kan komma att ta del av dina personuppgifter?

Lund visor för dodge ram 1500
Scandic portaler jönköping telefonnummer


Sitemap