Top news

Build a Mini Tower, let your creativity lead the way at the Build a Mini tower! Lego sets is at your local, lEGO store, where Brick Specialists with extensive knowledge can make your shopping trip..
Read more
Fondue was 10/10., visa alla, inlägg, vad kan vara bättre än ett besök på mysiga Elysée och en god fondue! Kjell Nilsson Tomelilla Omdöme i genomsnitt 7,5 /10 Service 6 Miljö, atmosfär 8 Det kändes..
Read more
Med 90 pågående projekt arbetar vi ständigt för att förbättra framkomligheten och underlätta för dig i din vardag. Gå till sidans huvudinnehåll, languages, logga in, lyssna. Arkiverad från originalet den 2 september 2017. Visby, besöks..
Read more

Svenska kyrkan uppsala fonder


svenska kyrkan uppsala fonder

deras vistelse på pensionärs- eller ålderdomshem samt semesterhem. Ärkebiskopen finns i Uppsala. Stiftelsen Anna-Britta och Bengt Attefelts fond. Stipendium kan sökas för främjande av funktionshindrade barn i Värmlands län. Stiftelsen Studiehjälpmedelsfond Stiftelsen har till ändamål att till studerande, som ämna bli präster lämna studiehjälp i form av lån eller stipendier.svenska kyrkan uppsala fonder

Svenska kyrkan håller inte på att islamiseras - vi är en kristen kyrka. Organisationer och församlingar kan söka bidrag från. Svenska kyrkans stiftelser och fonder igen i maj 2019. Privatpersoner kan söka bidrag i juni. Här kan du kontakta oss i frågor som rör.

Fonder, uppsala stift - Välkommen till, svenska kyrkansvenska kyrkan uppsala fonder

Martin olsson uppsala
Prästgårdsgatan 9 uppsala

Barn och unga, stiftelsen unga hjälpares fond för barn och ungdom. Äldre, stiftelsen Amelie Högfeldts minnesfond, stiftelsen har till ändamål att för ensamma äldre kvinnor - helst ur den.k. Ansökan för nedanstående tre stiftelser skickas till: Svenska kyrkan, Internationella avd, Att: Sara Higgins, Fondansökan, 751 70 uppsala, anna Thorfinns Stiftelse, stipendium kan sökas av medicine studerande från fattiga utomeuropeiska länder, som studerat vid nordisk medicinsk fakultet och som kan förväntas efter avslutade studier utöva. Kammarkollegiets kapitalförvaltning är statens egenregialternativ för fonder och stiftelser som har statlig eller kyrklig anknytning. Samfundet är en bland flera civila aktörer i samhället och är djupt engagerad i den ekumeniska rörelsen, försvaret av mänskliga rättigheter och arbetet för rättvisa, försoning och fred. I år kan bidrag sökas för bistånd till hörselskadade, att användas i fondens syften och anda. Stiftelsen Jan Lundahls minnesfond. Kyrkligt arbete, maria Magdalena Brandells stiftelse. Stiftelsen Folke Anderssons fond, stiftelsen har till ändamål att främja dövas semestervistelse. Oscar och Maria Rappes stiftelse, stiftelsen har till ändamål att stödja barns och ungdoms fostran och utbildning eller att ge hjälp till behövande sjuka och gamla. Alla tre konsortierna är aktivt förvaltade och har som mål att ge en överavkastning mot jämförelseindex över tiden. Stiftelser SOM HAR egen ANSÖkningsadress.


Sitemap